Årsberetning 2016

I foråret var der i alt 11 øveaftener, og i efteråret var der også 12 øveaftener, og så vores juleafslutning.

Vi er nu 22 medlemmer i koret. Vi har afholdt 3 koncerter i løbet af året:

Forårskoncerten 3.maj var i St. Brøndum Kirke. Tine Lilholt akkompagnerede os på nogle af sangene på fløjte, og hun spillede også solo på harpe og fløjte. Programmet bestod af forårssange og nogle af de sange, som vi jo ellers ikke har mulighed for at optræde med op til jul. Steve og Helle optrådte som duo, og jeg har hørt, at koncerten blev en succes. Jeg var som sædvanlig desværre forhindret pga forårshoste, men jeg har hørt, at det var en ualmindelig smuk koncert.

Igen i år havde Elisabeth og hendes mand åbnet dørene og stillet det lange bord op til vores sommerafslutning. Det er så skønt at komme og være sammen det skønne sted, i år med mad fra Blenstruphallen. Vi håber, at Elisabeth og John vil blive ved med at have bøvlet, for hvor er det hyggeligt. Tusind tak til jer, Elisabeth. De har allerede sagt ja til at gøre det lange bord klar igen tirsdag den 23. maj kl. 18.

I år blev der ikke afholdt gudstjeneste op til Rebildfesten, pga af - som vi blev fortalt - for ringe fremmøde. Vi måtte så gøre opmærksom på, at der jo heller ikke blev annonceret for den, så det var vel ikke så underligt. Men vi kunne i hvert fald holde fri i juli.

Sæsonstarten den 6. september afsluttedes med et lille traktement produceret af bestyrelsen, en fin måde at sige goddaw til hinanden igen.

Vi registrerede lidt stress i efteråret i forbindelse med øveforløbet op til koncerterne. Selv om det er normalt med lidt nervøsitet op til en optræden, er der altid ting, der kan gøres bedre.

Vi tog det op som et punkt på bestyrelsesmøde i januar, vi sendte brev ud til jer om de ændringer, vi kom frem til, og nu håber vi, at vi får et rigtig godt jubilæumsår med god sang og stemning.

Vi lavede en fin koncert i Lillevorde Kirke 6. december. Det er vist rent akustisk vores favorit-kirke. Det er en dejlig måde at starte julemåneden på, og der var da også pænt besøgt. Vi havde endnu engang glæde af Steve og Helles smukke duet. Og vi er allerede blevet inviteret til at komme og holde koncert tirsdag den 5. december. Det har vi takket ja til.

Også i St. Brøndum Kirke 8.december var der en fyldt kirke. Her indledtes koncerten traditionen tro med Lucia-optog med baptist-spejderne, en stor flok, som også sang et par julesange for os. Det er et populært indslag, og et godt samarbejde. Desværre var Helle ude for en ulykke samme eftermiddag, så hun måtte selvfølgelig melde afbud. Det var synd for hende, og hun var naturligvis i vore tanker. Modige Gerda hoppede – uden at have haft mere end 5 min til at øve sammen med Steve – ind for Helle. Vi var så stolte af hende og Steve, og det lød virkelig fint. Bagefter inviterede byen igen på sammenkomst bagefter med æbleskiver, gløgg og en fantastisk god historie.

Året afsluttedes med juleafslutning, i år fra Aarestrup Forsamlingshus, dejligt mad og nok af den. Og ellers forløb aftenen fuldstændig efter traditionerne efter devisen: ”Rør blot ikke ved min gamle jul”! Og det er virkelig hyggeligt. Tak også, fordi alle gav en hånd med bagefter.

Til slut skal der lyde en stor tak til Inge, der utrætteligt sørger for kaffe til os og som arrangerer, at vi som regel også får småkager og en gang om måneden brød eller kage, TAK for det, Inge. Og tak til nodemanden, Ole. Tak for dit store arbejde med at lave friske noder til os, et stort arbejde, som vi slet ikke kan undvære, tak til jer, som slæber klaver hid og did, og en stor tak til Elisabeth, som både har dygtighed og venlighed. Tak til Lis for utrætteligt at revidere vores regnskab og tak til bestyrelsen for jeres samarbejde. Det er ikke kun givtigt, men også hyggeligt.

I det hele taget tak til alle, som giver en hånd med og på den måde skaber en god forening.

Jo, det blev - trods lidt bump på vejen - endnu et godt år i koret, hvor sang og hygge går hånd i hånd. Og at der også kommer nye til, er med til at holde gejsten oppe. Så hjælp os med at få nye medlemmer OG Det er så vigtigt, at vi tager godt imod vore nye medlemmer. Vær behjælpelig med at lære dem stemmerne, fortæl om vore aktiviteter, telefonnumre, adresser, og husk, at Elisabeth gerne vil være behjælpelig med stemmerne, spørg hende, hvordan det kan lade sig gøre.

Vi samles jo primært for at synge og helst, så det lyder godt, men det gør bestemt ikke noget, at der er så gemytlig en ånd imellem os. Lad os blive ved med at have det.

I det kommende år har vi jo jubilæum, og det fejres som minimum ved to arrangementer, dels ved jubilæumskoncerten 16. maj, som bliver planlagt i detaljer i de kommende måneder, og så et medlemsarrangement, som Gerda nu vil fortælle om.

Tak for et godt kor-år.

 

 

 

 

 

Jens Fonager Jensen webmaster

Copyright © All Rights Reserved